• 03-07-2020
  • 660 Lượt xem

Tư vấn công bố hợp quy sản xuất máy tính chủ

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đã và đang kinh doanh máy vi tính chủ (là loại máy tính lưu trữ dữ liệu của nhiều máy tính cá nhân). Đặc thù của loại máy này là tuỳ theo nhu cầu sử dụng của từng cá nhân, doanh nghiệp mà cấu hình máy sẽ khác nhau. Tuy nhiên, ngoài các bộ máy được lắp ráp theo yêu cầu của từng khách hàng thì cũng có những khách hàng chỉ có nhu cầu mua sẵn những bộ máy đã được lắp ráp sẵn, căn cứ vào như cầu đó sẽ tiến hành lắp ráp 1 số bộ máy mẫu, ví dụ: lắp ráp 10 bộ máy có 10 cấu hình khác nhau và được đặt tên là A01; A02 đến A10. Sau đó chúng tôi sẽ làm thủ tục đăng ký TCVN cho 10 bộ máy trên và sau này sẽ lắp ráp hàng loạt các bộ máy như vậy để bán. Tất cả các linh kiện dùng để lắp ráp lên bộ máy hoàn chỉnh đều được bên chị trực tiếp nhập khẩu hoặc nhập mua của các nhà phân phối trong nước (Có giấy tờ và chứng nhận xuất xứ đầy đủ). Vậy VPLS Long Việt cho chúng tôi hỏi:

1. Cần phải cung cấp những giấy tờ và làm các thủ tục gì để đăng ký TCVN?

2. Thời gian hoàn thiện thủ tục giấy tờ để được cấp chứng nhận TCVN là bao lâu?

3. Giấy chứng nhận TCVN có thời hạn không và nếu có thời hạn thì có thời hạn trong bao lâu, hết hạn sẽ làm thủ tục gia hạn hay xin cấp lại từ đầu?

công bố hợp quy máy tính chủ

Trả lời:

Cơ sở pháp lý

  • Thông tư Số: 30/2011/TT-BTTTT Của Bộ thông tin và truyền thông QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ TRUYỀN THÔNG
  • Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT Của Bộ thông tin và truyền thông SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  • Thông tư Số: 11/2020/TT-BTTTT Của Bộ thông tin và truyền thông QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Kinh doanh, sản xuất máy tính, laptop thuộc trường hợp bắt buộc phải công bố hơp quy theo phụ lục số II thông tư số 11/2020/TT_BTTTT quy định về danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ thông tin và truyền thông có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

Theo khoản 4 thông tư 10/2020/TT-BTTTT  sửa đổi điều 17 thông tư 30/2011/TT-BTTTT  về Hồ sơ công bố hợp quy và địa điểm tiếp nhận hồ sơ gồm có:

a) Bản công bố hợp quy;

b) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

c) Mẫu dấu hợp quy sử dụng cho sản phẩm;

d) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy do Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp còn hiệu lực (Trường hợp công bố hợp quy theo phương thức nêu tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư này);

đ) Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm có đủ thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này và được cấp trong vòng hai (02) năm tính đến ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất (Trường hợp công bố hợp quy theo phương thức nêu tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư này);

Thời gian hoàn thiện thủ tục giấy tờ để được cấp chứng nhận TCVN:

Theo điều 16 Thông tư 10/2020/TT-BTTTT Quy trình, thủ tục công bố hợp quy quy định như sau:

1. Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước

a) Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ công bố hợp quy nêu trên và gửi một (01) bộ đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ

b) Xử lý hồ sơ

b.1. Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Cục Viễn thông gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Cục Viễn thông hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

b.2. Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Cục Viễn thông tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy:

b.2.1. Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Cục Viễn thông ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy

b.2.2 Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

c)Thời hạn của Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy như sau:

c.1. Ba (03) năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy theo biện pháp tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định số  ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số  ngày 15 tháng 5 năm 2018).

c.2. Theo thời hạn của Giấy chứng nhận hợp quy hoặc không quá ba (03) năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy theo biện pháp tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số  ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018).

Giấy chứng nhận TCVN thời hạn trong bao lâu, hết hạn sẽ làm thủ tục gia hạn hay xin cấp lại từ đầu?

Theo khoản 2 điều 12 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT thì Giấy chứng nhận hợp quy được cấp cho từng chủng loại sản phẩm, có thời hạn tối đa ba (03) năm. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép cung cấp sản phẩm ra thị trường không hạn chế về số lượng.

Theo điểm d khoản 1 điều 22 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT Thì trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy hết thời hạn, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hợp quy để được phép tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường trong nước

Lưu ý: nội dung trả lời trên đây có thể không còn phù hợp nếu khách hàng cung cấp các tài liệu, hồ sơ và minh chứng có nội dung khác với các đề cập tại phần câu hỏi.

Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn thêm.

Tư vấn viên: Phan Đình Hoàn

Liên hệ
icon-zalo