Văn bản pháp luật

Mẫu thông báo đòi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                                                 …

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)     BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN Số…. ngày…..tháng…….năm….. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………….. Mã số thuế: …

Hợp đồng thuê nhà chính chủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— \/ ————-   HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ – Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã …

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO- HẠNH PHÚC —oOo— Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hôm nay, ngày…..tháng….. năm………, …

Hợp đồng mua bán xe ô tô mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc   HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ   ……, ngày …… tháng …… năm …… Chúng tôi gồm: Bên bán (Sau đây gọi …

Hợp đồng thuê xe ô tô

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——- HỢP ĐỒNG THUÊ XE ÔTÔ Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hà Nội (Trường hợp việc công chứng được thực hiện …

Hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Số : [SO HD]/HĐMB Căn cứ Luật thương mại… – Căn cứ Luật dân sự… – Căn cứ …

Mẫu giấy ủy quyền mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– o0o —————– GIẤY ỦY QUYỀN (Dành cho cá nhân) –      Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội …

Đơn xác nhận thu nhập cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–  ĐƠN XÁC NHẬN THU NHẬP CÁ NHÂN Kính gửi: ……………………………………………………… Tôi tên là: …………………………………………………………………………                                      Sinh ngày:………………… ……….. …….Giới tính:……………………………. Hiện nay đang làm …

Đơn đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Mẫu số 04 TÊN DOANH NGHIỆP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————   …, ngày … tháng … năm …   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP …

Cam kết mua hóa đơn của thuế

Mẫu số: CK01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ  Tài chính) 3.16.  Mẫu: Cam kết                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …

Liên hệ
icon-zalo