Văn bản pháp luật

Đơn đề nghị mua hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc                    …

Thư tra soát C1-11/NS theo Thông tư 84

Mẫu số: C1-11/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————–  THƯ TRA SOÁT Kính gửi: ……………………………. Tên …

Mẫu đơn xin công tác trở lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC                                                       Kính gửi:  – Hiệu trưởng trường ………..; – Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ; – …

Mẫu đơn xin nghỉ phép

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———- ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi:     – Ban Giám Đốc Công Ty – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – …

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Mẫu số 02 TÊN DOANH NGHIỆP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————   …, ngày … tháng … năm …   ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP …

Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh

Mẫu số 01 TÊN DOANH NGHIỆP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————   …, ngày … tháng … năm …   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH …

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế

  Mẫu số: 25/ĐK – TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)   CÔNG TY ………………… Số: ……VB/VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – …

Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN Căn …

Mẫu sơ yếu lý lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  SƠ YẾU LÝ LỊCH (Kèm theo Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư) Họ và tên:……………………………………………………………………….nam/nữ……………………..… Tên thường gọi:………………………………………………………………………………………………………. Sinh ngày:…../…./………… …

Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Kính gửi:  UBND xã/ phường   Tên tôi là (tên hộ gia đình, cá nhân …

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Mẫu MĐ-3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————                                                                                     Địa Điểm, ngày… tháng… năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: ..…… …

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện                                                 ………., ngày ….. tháng ….. năm ………. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Sở Công Thương …. Tên …

Liên hệ
icon-zalo