Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015 Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015

Ngày Đăng : 09/03/2015

(ĐSPL) – Hàng loạt những nghị định, điều chỉnh mới như: Nâng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; trả lương chậm quá 15 ngày phải trả thêm tiền; vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ..., sẽ được áp dụng từ tháng 3/2015.

Nâng lương hưu, trợ cấp BHXH

Từ ngày 10/3, lương hưu, trợ cấp...

Giấy đăng ký kinh doanh bỏ ghi ngành nghề Giấy đăng ký kinh doanh bỏ ghi ngành nghề

Ngày Đăng : 04/02/2015

Quy định mới trong dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi được coi là đột phá lớn, giúp nhà đầu tư giảm đáng kể chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

(VnExpress) Quy định nêu trên được nhiều đại biểu đánh giá cao khi thảo luận về dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi chiều 10/11. “Dự án...

Nghị định 78 về ĐKDN Nghị định 78 về ĐKDN

Ngày Đăng : 01/01/1900

CHÍNH PHỦ
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 78/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ ĐỊNH

Về đăng ký doanh nghiệp

 

Luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp

Ngày Đăng : 01/01/1900

QUỐC HỘI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 68/2014/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

 

LUẬT

Doanh...

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Ngày Đăng : 01/01/1900

QUỐC HỘI
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Luật số: 14/2008/QH12

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

 

LUẬT

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Luật đầu tư 2014 Luật đầu tư 2014

Ngày Đăng : 01/01/1900

QUỐC HỘI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 67/2014/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

 

LUẬT

Đầu...